Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bán 4000m2 Nhà Xưởng Trong KCN Bá Thiện Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Liên hệ

4000 m²

Huyện Bình Xuyên

Thương lượng

Cho thuê 1300m2 nhà xưởng tiêu chuẩn trong KCN Bình Xuyên – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Liên hệ

1300 m²

Huyện Bình Xuyên

Thương lượng

Cho thuê 1700m2 nhà xưởng tiêu chuẩn tại Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Liên hệ

1700 m²

Huyện Vĩnh Tường

Thương lượng
Thương lượng

Cho thuê 5000m2 nhà xưởng tiêu chuẩn tại Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Liên hệ

5000 m²

Huyện Vĩnh Tường

Thương lượng
Thương lượng

Cho thuê hơn 3000m2 nhà xưởng tiêu chuẩn trong KCN Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Liên hệ

3000 m²

Thành Phố Vĩnh Yên

Thương lượng

MỜI THUÊ ĐẤT VÀ NHÀ XƯỞNG DÀI HẠN 10 NĂM, 20 NĂM TẠI PHƯỜNG LIÊN BẢO.

Liên hệ

1000 m²

Thành Phố Vĩnh Yên

Thương lượng